imageESEVO Principes

RED Group richtlijnen volgens de ESEVO principes.
De ESEVO principes zijn de rode draad doorheen de RED onderneming. Iedereen die toetreedt tot de RED Group maakt zijn intentie van ondernemen duidelijk door de Code van eer te ondertekenen waardoor men de ESEVO principes aanvaard en zal toepassen binnen de eigen RED onderneming.

Economisch
Economisch ondernemen omvat een faire prijszetting ten opzichte van het product, de markt en de klan­ten. Klanten, leveranciers en medewerkers worden eerlijk en rechtvaardig behandeld. De kwaliteit van de service en/of het product staan voorop.
Elke RED onderneming wordt uitgebouwd volgens de 90-10 regel en de ondernemersdriehoek. De RED ondernemer bouwt zijn onderneming zelfstandig uit en focust zich op een gezonde cashflow voor de RED onderneming.

Sociaal
Sociaal ondernemen is cruciaal in het werken met en voor mensen. Sociaal ondernemen betekent dat men werknemers en klanten meer geeft dan men zelf krijgt, onder gelijk welke vorm. Respect hebben en iedereen op een gelijkwaardige basis behandelen, zijn essentiële elementen van sociaal ondernemen. Een open, integer en transparant beleid vormen hiertoe basisvoorwaarden.

Ecologisch
De natuur, de dieren, onze omgeving, kortom de planeet waar wij op wonen is ons kostbaarste ‘goed’. Het is uitermate belangrijk er respectvol mee om te gaan. Ontwikkelingen, diensten en producten die­nen ecologisch verantwoord te zijn. Indien er schade wordt toegebracht aan de natuur, hoort men het evenwicht te herstellen. Ecologisch ondernemen staat voor het promoten van het gebruik van groene energie in de ontwikkeling van een service, de onderneming en het product. De natuur vormt hierbij een krachtige bron die men zinvol kan gebruiken, niet misbruiken.

Verantwoord
Verantwoord ondernemen is niet vanzelfsprekend. Enerzijds omvat het verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen: zichzelf kritisch evalueren (i.p.v. de schuld bij anderen te leggen), leren uit fou­ten en bereid zijn zich verder te ontwikkelen. Anderzijds betreft het ethisch omgaan met personen en situaties. Dit betekent niet dat men verantwoordelijkheid neemt voor de ander, maar hen net aanspreekt op de eigen verantwoordelijkheden.
Kortom, verantwoord ondernemen binnen de RED Group betekent verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen creatieproces. Problemen worden beschouwd als uitdagingen waar een veelheid aan antwoor­den op mogelijk zijn.

Ondernemen
Ondernemen omvat het actief aanpakken van zowel huidige als toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Door samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie, kan de levenskwaliteit voor eenieder verbete­ren en de samenleving in positieve zin ontwikkelen.
Ondernemen betekent voor de RED Group het bedenken van ideeën, het genereren van creatieve oplos­singen, de ontwikkeling van innovatieve producten en het uitbouwen van duurzame ondernemingen. Dit alles volgens een bepaalde onderbouwde visie, een droom, een doel, gecombineerd met de nodige actie om dit te bereiken. Via samenwerking ondersteunen ondernemers elkaar in hun uitdagingen en beleeft men plezier aan de activiteiten. Concurrentie en schijn passen niet binnen deze vorm van ondernemen: professionals creëren, amateurs concurreren.

 

 imageimageimage